KONSTYTUCJA DEI VERBUM PDF

24 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”,. Wrocław , nr 25 Pontifical Biblical Commission, Interpretacja . konstytucja dei verbum pdf download. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, 20 am. Looking for konstytucja dei verbum pdf download. Will be grateful for. Scriptures – described in the Dei verbum dogmatic Constitution as the soul of 3 Cf. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Boym Dei verbum [Dei verbum.

Author: Gacage Vit
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 5 July 2017
Pages: 101
PDF File Size: 19.12 Mb
ePub File Size: 19.85 Mb
ISBN: 424-9-58224-597-1
Downloads: 62228
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tauzragore

Di seguito pubblichiamo il Documento della Congregazione della Dottrina della Fede ” Risposte a quesiti riguardanti alcuni verbuj circa la dottrina sulla Chiesa “. Ad catholicam profundius intelligendam ecclesiologiam nemo ignorat quantum Oecumenica Vaticana Synodus II contulerit, sive per dogmaticam Constitutionem Lumen gentium, sive per Decreta de Oecumenismo Unitatis redintegratio atque Orientalibus de Catholicis Ecclesiis Orientalium Ecclesiarum.

Ad hoc Romani autem Pontifices peropportune rem aestimaverunt penitus indagari, praesertim quod ad praxim recte dirigendam spectat: Multiplices ecclesiologiae facies ad profundius investigandas, minime consectaneum theologorum defuit officium, quod locum vero praebuit ut tempestive locupletissima studia florescerent.

Sed si thema certo certius ferax evasit, nihilominus necessariis curis explanationibusque indiguit: Huiusmodi argumenti structuralis complexitas et quidem multarum propositionum novitas inintermisse excitant theologica studia haud semper immunia a deviationibus dubia incitantibus, quae haec Congregatio diligenti perscrutavit cura.

Quamobrem — clarescente sub lumine integrae ac universae doctrinae circa Ecclesiam — mens est kondtytucja Congregationis necte firmare germanam significationem nonnullarum sententiarum ecclesiologicarum Magisterii, ne sana theologica disputatio interdum erroribus — ambiguitatis causa — offendatur. Noluit mutare, at evolvere, profundius intellegere et fecundius exponere voluit, nec eam mutavisse dicendum est. Quod Christus voluit, id ipsum nosmetipsi volumus.

Quae volventibus saeculis Ecclesia docuit, eadem et nos docemus. Tantummodo, konetytucja quod antea solum vitae actione continebatur, nunc aperta etiam doctrina exprimitur; quod usque adhuc considerationi, disputationi, atque ex parte etiam controversiis obnoxium erat, in certam doctrinae formulam nunc redactum est” 3.

Eandem intentionem episcopi iterum iterumque manifestaverunt et consecuti sunt 4. Christus unicam Ecclesiam “his in terris… constituit” et ut “coetum adspectabilem et communitatem spiritualem” 5 instituit, quae inde a sua origine in decursu historiae semper exsistit exsistetque et in qua sola permanserunt ac permanebunt omnia elementa ab eo instituta 6.

konstytucja dei verbum pdf download – PDF Files

Haec Ecclesia in hoc mundo ut societas constituta et konstytuxja, subsistit in Ecclesia catholica, a Successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata” 7. Subsistentia in Constitutione Dogmatica Lumen gentium 8 est haec perpetua continuatio historica atque permanentia omnium elementorum a Christo institutorum in Ecclesia catholica 8in qua Ecclesia Christi his in terris concrete invenitur. Dum secundum doctrinam catholicam recte dici potest, Ecclesiam Christi in Ecclesiis et communitatibus ecclesialibus nondum plenam communionem cum Ecclesia catholica habentibus adesse et operari propter sanctificationis et veritatis elementa quae in illis sunt 9verbum “subsistit” soli Ecclesiae catholicae ut singulare tantum attribuitur, quia refertur nempe ad notam unitatis in symbolis confessam Credo…unam Ecclesiam ; quae Ecclesia una subsistit in Ecclesia catholica Quare vocabulum “subsistit in” et non simpliciter verbum “est” adhibetur?

Usus vocabuli retinentis plenam identitatem Ecclesiae Christi et Ecclesiae Catholicae doctrinam de Ecclesia non immutat, rationem tamen habet veritatis, apertius significans quod extra eius compaginem “elementa plura sanctificationis et veritatis” inveniuntur, “quae ut dona Ecclesiae Christi propria ad unitatem catholicam impellunt” Iis enim Spiritus Christi uti non renuit tamquam salutis mediis, quorum virtus derivatur ab ipsa plenitudine gratiae et veritatis quae Ecclesiae catholicae concredita est” Concilium usum traditionalem nominis accipere voluit.

Quia autem communio cum Ecclesia catholica, cuius visibilis Caput est Episcopus Romae ac Successor Petri, verbu, est quoddam complementum Ecclesiae particulari ab extra adveniens, sed unum e principiis internis quibus ipsa constituitur, conditio Ecclesiae particularis, qua potiuntur venerabiles illae communitates christianae, defectu tamen afficitur Ex altera parte, plenitudo catholicitatis Ecclesiae propria, konstjtucja Successore Petri et Cei in eius communione gubernatae, propter divisionem christianorum impeditur in historia plene consummanda Quia secundum doctrinam catholicam hae communitates successionem apostolicam in sacramento Ordinis non habent, ideoque elemento essentiale Ecclesiam constitutivo carent.

  DCRET 87-712 PDF

Illae communitates ecclesiales, quae, praesertim propter sacerdotii ministerialis defectum, genuinam atque integram substantiam Mysterii eucharistici non servant 19secundum doctrinam catholicam Ecclesiae sensu proprio 20 nominari non possunt. XVI, in Audientia infrascripto Cardinali Praefecto Congregationis pro Doctrina Fidei concessa, supradicta responsa in Conventu Ordinario huius Congregationis deliberata, rata habuit, confirmavit et publici iuris fieri iussit.

Petri et Pauli, Apostolorum. Est enim aliud ipsum depositum fidei, seu veritates, quae veneranda doctrina nostra continentur, aliud modus, quo eaedem enuntiantur, eodem tamen sensu eademque sententia”: AAS 54 [] ; Quod invenitur in disceptationibus de Decreto Unitatis redintegratio. Schema Decreti in Aula die Modis ab Episcopis postea missis, Secretariatus pro Unitate Christianorum respondit die Ex Expensione modorum quattuor textus de primo responso hic referuntur:. Videtur etiam Ecclesiam Catholicam inter illas Communiones comprehendi, quod falsum esset.

Hic tantum factum, prout ab omnibus conspicitur, describendum est. In toto textu sufficienter effertur, quod postulatur.

Commissio quidem de emendationibus Decreti Unitatis redintegratio iudicans, dilucide exprimit identitatem Ecclesiae Christi et Ecclesiae Catholicae atque eius unicitatem, retinens huius doctrinae fundamentum in Constitutione Dogmatica Lumen gentium consistere.

Clarius exprimatur unicitas Ecclesiae. Non sufficit inculcare, ut in textu fit, unitatem Ecclesiae. AAS 65 [] ; Decl. AAS 77 [] Unitatis redintegratio Communionis notio AAS 85 [II] Ut unum sint56 s: AAS 87 [II] s. Dominus Iesus AAS 92 [II] Al riguardo anche i Sommi Pontefici hanno voluto offrire approfondimenti e orientamenti per la prassi: Il conseguente impegno dei teologi, volto ad illustrare sempre meglio i diversi aspetti dell’ecclesiologia, ha dato luogo al fiorire di un’ampia letteratura in proposito.

Essa, presupponendo l’insegnamento globale della dottrina cattolica sulla Chiesa, intende rispondervi precisando il significato autentico di talune espressioni ecclesiologiche magisteriali, che nel dibattito teologico rischiano di essere fraintese. I Vescovi ripetutamente manifestarono e vollero attuare questa intenzione 4.

Pietro e Paolo, Apostoli. AAS 56 [] trad.

Lo Schema del Decreto fu proposto in Aula il Da questa Expensio modorum si riportano quattro testi concernenti la prima risposta. Videtur etiam Ecclesiam catholicam inter illas Communiones comprehendi, quod falsum esset. Ecclesia a successoribus Apostolorum cum Petri successore capite gubernata cf. AAS 65 [] ; Dich. AAS, 85 [II] Les Souverains Pontifes ont eux aussi voulu offrir sur ce point des approfondissements et surtout des orientations pratiques: Ce que veut ferbum Christ, nous le voulons aussi.

General Introduction to the Bible – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Unitatis redintegrationn. Mysterium Ecclesiaen. Dominus Iesusn. Lumen Gentiumn. Unitatis redintegration. Ut unum sintnn.

The Second Vatican Council, with its Dogmatic Constitution Lumen gentiumand its Decrees on Ecumenism Unitatis redintegratio and the Oriental Churches Orientalium Ecclesiarumhas contributed in a decisive way to konsyttucja renewal of Catholic ecclesiolgy.

The Supreme Pontiffs have also contributed to this renewal by offering their konstytucjw insights and orientations for praxis: The consequent duty of theologians to expound with greater clarity the diverse aspects of ecclesiology has resulted in a flowering of writing in this field. In fact it has become evident de this theme is a most fruitful one which, however, has also at times required clarification by way of precise definition and correction, for instance in the declaration Mysterium Ecclesiaethe Letter vrbum to the Bishops of the Catholic Church Communionis notiokobstytucja the declaration Dominus Iesusall published by the Congregation for the Doctrine of the Faith.

The vastness of the subject matter and the novelty of many of the themes involved continue to provoke theological reflection. Among the many new contributions to the field, some are not immune from erroneous interpretation which in turn give rise to confusion and doubt. A number of these interpretations have been referred to the attention of the Congregation for the Doctrine of the Faith. Given konstytucjw universality of Catholic doctrine on the Church, the Congregation wishes to respond to these questions by clarifying the authentic meaning of some ecclesiological expressions used by the magisterium which are open to misunderstanding in the theological debate.

konstytucja dei verbum pdf download

The Second Vatican Council neither changed nor intended to change this doctrine, rather it developed, deepened and more fully explained it. Paul VI affirmed it 2 and commented in the act of promulgating the Constitution Lumen gentium: What Christ willed, we also will.

  ISO 15665 PDF

What was, still is. What the Church has taught down through the centuries, we also teach. In simple terms that which was assumed, is now explicit; that which was uncertain, is now clarified; that which was meditated upon, discussed and sometimes argued over, is now put together in one clear formulation” 3.

The Bishops repeatedly expressed and fulfilled this intention 4. What is the meaning of the affirmation that the Church of Christ subsists in the Catholic Church? Christ “established here on earth” only one Church and instituted it as a “visible and spiritual community” 5that from its beginning and throughout the centuries has always existed and will always exist, and in which alone are found all the elements that Christ himself instituted.

This Church, constituted and organised in this world as a society, subsists in the Catholic Church, governed by the successor of Peter and the Bishops in communion with him” 7. It is possible, according to Catholic doctrine, to affirm correctly that the Church of Christ is present and operative in the churches and ecclesial Communities not yet fully in communion with the Catholic Church, on account of the elements of sanctification and truth that are present in them.

Why was the expression ” subsists in ” adopted instead of the simple word ” is “? The use of this expression, which indicates the full identity of the Church of Christ with the Catholic Church, does not change the doctrine on the Church.

Rather, it comes from and brings out more clearly the fact that there are “numerous elements of sanctification and of truth” which are found outside her structure, but which “as gifts properly belonging to the Church of Christ, impel towards Catholic Unity” In fact the Spirit of Christ has not refrained from using them as instruments of salvation, whose value derives from that fullness of grace and of truth which has been entrusted to the Catholic Church” Why does the Second Vatican Council use the term “Church” in reference to the oriental Churches separated from full communion with the Catholic Church?

The Council wanted to adopt the traditional use of the term.

Deo, since communion with the Catholic Church, the visible head of which is the Bishop of Rome and the Successor of Peter, is not some external complement to a particular Church but rather one of its internal constitutive principles, these venerable Christian communities lack something in berbum condition as particular churches On the other hand, because of the division between Christians, the fullness of universality, which is proper to the Church governed by the Successor of Peter and the Bishops in communion with him, is not konstytucia realised in history Why do the texts of the Council and those of the Magisterium since the Council not use the title of “Church” with regard to those Christian Communities born out of the Reformation of the sixteenth century?

According to Catholic doctrine, these Communities do not enjoy apostolic succession in the sacrament of Orders, and are, therefore, deprived of a constitutive element of the Church.

These ecclesial Communities which, specifically because of the absence of the sacramental priesthood, have not preserved the genuine and integral substance of the Eucharistic Mystery 19 cannot, according to Catholic doctrine, be called “Churches” in the proper verbu The deposit of faith itself and the vverbum contained in our venerable doctrine are one thing, but the manner in which they are annunciated is another, provided that the same fundamental sense and meaning is maintained”: AAS 54 []