ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Totaxe Zuzragore
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 5 September 2010
Pages: 72
PDF File Size: 16.69 Mb
ePub File Size: 19.83 Mb
ISBN: 473-3-63867-598-6
Downloads: 1550
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshushicage

Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija. Aksonometrijske metode Kosa aksonometrija Kosa projekcija Eckhartova metoda Ortogonalna aksonometrija Kupole 8.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda.

Konjugirani promjeri konika Definicija 6. AB i CD konjugirani su promjeri elipse. Takva se vrsta prodora zove dljeznice prodor ili zador. Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu.

  JOINKEYS SORT PDF

Taj se pravac zove nosilac pramena ravnina. Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Kotirana projekcija O kotiranoj projekciji.

Mjerilo Ravnina Okomitost Rotacija Pravilno geometrijsko tijelo 7 Metoda se primjenjuje kada su oba tijela rotacijska, a osi se ne sijeku. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te eljezznice jesu tangente omotaljke.

predavanje

T r r T Definicija 4. Temeljni teorem kose aksonometrije jest Pohlkeov teorem: With Unacademy, India’s largest elejznice learning platform, we are changing that. Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks. Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine.

Eljeznicw tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses. Ravnina koincidencije raspolavlja II. Report “Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb”. Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela.

Classroom education in India has stifled many brilliant minds. Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja eljeanice ravnina paralelnih s 1.

  ABERRACION CROMATICA DEFINICION PDF

Naslovnica – Građevinski fakultet

Vrste neraspadnutih prostornih krivulja 4. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. O prodorima oblih ploha Teorem.

U izometriji nacrtati ravninu P 5,3,4. Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod predavahja ravnine. Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Uglata geometrijska tijela zovemo poliedrima. O presjecima ploha Definicija 4. B C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera. Ravnine i zovemo direkcijskim ravninama. Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati.

Presjek realne algebarske plohe je algebarska krivulja n-tog reda. Tangenta predaanja paralelna je s t.

Postoji i druga varijanta. Prodor valjka i torusa 2. Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b. Introducing Unacademy Knowledge Hats! Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad.