DESCARCA DECONT TVA PDF

Informaţiile necesare pentru realizarea aplicaţiilor client pentru consultarea registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA(serviciu web sincron). taxa pe valoarea adaugata by alina_nvc in Types > School Work. – Ebook download as Excel Spreadsheet .xls), PDF File .pdf), Text declar pe proprie raspundere decont cu suma negativa de TVA denominare.

Author: Gromuro Fauhn
Country: Netherlands
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 7 May 2011
Pages: 321
PDF File Size: 4.86 Mb
ePub File Size: 11.10 Mb
ISBN: 777-8-63655-867-7
Downloads: 80867
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardazilkree

Calculul sumelor cuvenite pentru efectuarea orelor suplimentare, de noapte, obligatii cetatenesti, intreruperi tehnologice, samd. Managementul personalului Fisa angajatului definirea angajatilor si a datelor personale, date de contact, date profesionale, persoane in intretinere, definirea tipului dwscarca de munca si a duratei acestuia, definirea datelor referitoare la salarii, sporuri, samd.

decont tva 300 format pdf

Your consent to our cookies if you continue to use this website. Locatia de gestiune se va putea selecta pe orice document din Clarvision cu miscare in stoc.

Preluarea avizelor de la furnizor in moneda mandantului RON ; Edscarca comanda furnizor pe aviz; Generare Nota de intrare-receptie din aviz; Operarea avizelor si in alte unitati de rva decat unitatea de masura de baza a articolului; Permite definirea mai multor tipuri de operatii, fiecare dintre acestea fiind caracterizata contabil distinct potrivit dorintei utilizatorului ; Retur de marfa intern si import cu urmatoarele functionalitati: Consultarea operativa a documentelor primare si posibilitatea modificarii lor pana in momentul validarii celelalte statusuri ale unui document sunt: Contare automata Definirea caracterizarilor contabile utilizand sabloane de caracterizari: Configurari Definirea claselor de imobilizari; Definirea articolelor; Definirea locurilor de folosinta; Definirea partenerilor; Configurarea numerelor de inventar; Comenzilor ferme primite de la clienti; Contractelor incheiate cu clientii; Comenzilor ferme generate pe baza esalonarilor de livrare aferente contractelor; Functionalitati aferente: Pentru accesul de pe terminale mobile este necesara licenta Clarvision Mobile.

Ofera o imagine clara, de ansamblu si in timp real asupra tuturor proceselor necesare derularii activitatii de transport. O configuratie reprezinta o lista ordonata ddescarca indicatori neprimari pentru care in rapoarte se vor considera si descendentii lor descqrca acestia exista.

Cash-flow previzionat Configurare rapoarte Fereastra permite definirea unui numar nelimitat de configuratii. Inchiderea perioadei de gestiune Construirea si salvarea Balantei de Verificare; Verificarea corelatiilor dintre Contabilitatea de Gestiune si Contabilitatea Financiara; Instrumente de incasare Instrumente de primit de la clienti Optiunea permite inregistrarea instrumentelor de incasare primite de la clienti, deconf referinta la facturile emise catre acestia, si neremise spre incasare sistemul propune facturile care sunt in sold la data inregistrarii instrumentului pentru clientul si moneda selectate.

  AGATHON WIELAND PDF

Cererilor de oferta transmise furnizorilor; Ofertelor primite de la furnizori in diverse monede; Functionalitati aferente: Agenti vanzari Clienti Mijloace de transport Scontari Optiunea permite inregistrarea instrumentelor de incasare remise spre scontare, cu evidentierera si contarea comisionului aferent. Graficul evolutiei stocurilor pe grupe de articole; Graficul evolutiei stocurilor in magazine; Ponderea stocurilor in magazine din total stocuri; Financiar: Operatii diverse Inchiderea perioadelor financiare; Operarea notelor contabile diverse.

Calculul importul in functie de facturi si setarile facute la nivel de comision se face pe un singur agent.

Extrasul de cont este unic la nivelul fiecarei zile. Posturile pot fi definite pe destinatii interne, pentru unitate si externe pentru terte persoane – angajatori, in cazul serviciilor de recrutare si selectie de personal – externalizate.

Aceasta e modalitatea recomandata. Comenzilor ferme transmise furnizorilor; Contractelor incheiate cu furnizorii; Comenzilor ferme generate pe baza esalonarilor de livrare aferente contractelor; Functionalitati aferente: Prin activitati deacarca pot intelege atat operatiile de intretinere a utilajelor sau SDV-urilor existente, cat si crearea de obiective, SDV-uri noi menite sa asigure functionarea normala sau dezvoltarea sistemului.

SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies.

In acest caz se poate stinge direct o factura furnizor cu o factura client sau cu un efect de primit de la client. Pentru a optimiza utilizarea modulului, se propune pentru primul an de functionare o structura de cash-flow de tip sistem, pe care utilizatorul o va putea modifica ulterior dupa cum doreste.

Instrumente pot fi inregistrate in RON sau valuta ; pentru documentele in valuta, daca este cazul, se calculeaza automat si se evidentiaza pe conturi diferentele tvz curs valutar. Normele de timp pe operatii timpi de pregatire om respectiv masina si timpi executie om respectiv masina ; Categoria de tarifare a operatiei respective, categorie care in Catalogul de de tarife pe tba de operatii are prevazut un tarif descarcq unitatea de timp minute, ore, etc.

Program de contabilitate | Albasoft

In general gruparea este data de tipul de succesiune a interventiilor ciclu sau repetitive Definire catalog echipamente – mijloace fixe pentru care se planifica, inregistreaza si urmareste activitatea de mentenanta Definire cataloage de contoare – anumite echipamente au contoare care permit masurarea si inregistrarea folosirii echipamentului.

  DOSTOJEVSKIJ BRATI KARAMAZOVI PDF

Rapoarte Cash-flow realizat in aceasta fereastra se poate defini un numar nelimitat de rapoarte raportul se poate previzualiza, imprima, exporta in excel, trimite spre executie la job server. Evidenta contabila se tine atat in moneda de baza moneda casei precum si in moneda paralela, moneda care se poate seta de catre utilizatori. Operatii de aprovizionare Factura furnizor cu urmatoarele functionalitati: Aceste informatii sunt obtinute prin parcurgerea urmatorului flux: Aceste activitati constau in localizarea si diagnosticarea defectelor in interventii pentru restabilirea bunei functionari.

Exista doua modalitati de gazduire a acestui server: Structura modulului Cash-Flow Modulul de cash-flow are urmatoarea structura in meniul Clarvision: Mentenanta corectiva curativa, paliativa reprezinta ansamblul de activitati realizate dupa defectarea mijlocului fix sau dupa degradarea functiei sale in mod neprevazut.

Forum SAGA

Operarea retururilor de marfa catre furnizor in moneda mandantului RON sau in moneda documentului diferita de RON ; Factura descarcaa import cu urmatoarele functionalitati: Previzionarea se poate face in moneda mandantului sau in valuta paralela. Inglobat in serviciul Clarvision, caz in care accesul este limitat la reteaua locala si categoria de mobile se restrange la cele dotate cu tehnologii wireless sau care au un server dedicat in retea gen Blackberry Enterprise Server.

Urmarirea productiei cu ajutorul acestui modul permite controlul si imbunatatirea calitatii produsului finit, contribuind la eliminarea timpilor morti si la reducerea rebuturilor. Sistemul permite utilizarea urmatoarelor metode de gestiune: O fisa tehnologica se defineste la nivel de interventie, si se preia cu posibilitatea de a fi modificata pe echipamente. Centralizarea proceselor comerciale si de gestiune precum si a operatiunilor din salarizare si imobilizari din punct de vedere financiar-contabil Aprovizionare: In calcul se va lua in considerare: Definire indicatori cash-flow Indicatorii cash-flow au o structura ierarhica care se defineste la nivelul unui descarda, o singura data.